0/5
0 نفر

خوراک جوجه کباب فسنجانی

مورد علاقه

۴۰۰ گرم ران مرغ مرینیت شده، گردوی آسیاب شده، رب انار، ادویه مخصوص

عددی
قیمت 0 تومان

عدد