0/5
0 نفر

سینی ممتاز کباب ارکیده

مورد علاقه

سینی 6 نفره شـامل: 1 سیخ کبــاب شیشلیک، 1 سیخ کبــاب کـوبیده، 1 سیخ جوجــه کبــاب با استخـــــوان، 1 سیخ کبــاب برگ، 1 سیخ کبــاب بختیاری، 1 سیخ جوجه فسنجانی + 1 پرس کشک بادمجـان هدیه

عددی
قیمت 0 تومان

عدد